colomer

Carlos Carrera Cordonet
Nascut el 26 de Juny de 1893 a Riudaura
Va morir el 25 de Juliol de 1963 a Les Llosses
carlos carrera


www.colomer.ws
7 desembre 2004

 Tornar enrrera