colomer

Anna Carrera Serra
Nascuda el 26 de febrer de 1923 a Parroquia de Ripoll
Va morir el 31 de març de 2003 a Ripoll

anacarrera

Directori arbre

 
www.colomer.ws   7 febrer 2004